Halabardy


Odezwa Tajnej Kapituły Wyzwolenia Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek i Teatrów Lalek W Ogóle

Aktorzy, Artyści, Ludzie Teatru – wiemy jak jest!

Niejednokrotnie każdy z Was spędzał długie godziny czekając w pełnej gotowości, po to, aby przesunąć rekwizyt o kilka centymetrów. Ileż to razy wylewaliście pot na scenie starając się bezbłędnie, i jak najlepiej, wykonać zadanie powierzone przez reżysera w naszej kilkusekundowej roli. Dla niektórych może to być zwykły motyl na drucie, ale My wiemy … bez tego motyla Tymoteusz żyłby w martwym, pustym, tekturowym lesie. Czym byłby dwór królewski bez halabardnika, a lodowe pustkowie Królowej Śniegu bez precyzyjnie sypanego foliowego śniegu? Niczym. Magia tych miejsc zatracona zostałaby bezpowrotnie.

Tajna Kapituła Wyzwolenia Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek i Teatrów Lalek w Ogóle ma zaszczyt zaprosić Artystów Polskich Teatrów Lalek, aby stanęli w szranki o nagrodę Złotej Halabardy.

Jej idea zrodziła się podczas konspiracyjnych spotkań Tajnej Kapituły Wyzwolenia Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek i Teatrów Lalek w Ogóle. Inicjatywa Kapituły zmierza do pogłębienia i poszerzenia świadomości widzów, krytyków i kolegów artystów, nie doceniających, a czasem, o zgrozo, wręcz nie zauważających, mocy i ekspresji aktora epizodysty, w pełni widocznej dopiero wtedy, gdy oglądamy go od strony kulis. Ocalmy od zapomnienia nieważne z pozoru epizody kreowane indywidualnie lub grupowo, bo to one, jak sól potrawie, nadają smak sztuce.

T.K.W.A.O.T.L.I.T.L.W.O.