Luftujemy Dzielnice


Podczas warsztatów „Luftujemy Dzielnice” z Dziećmi i Seniorami powstał Bardzo Osobisty Przewodnik Po Załężu, List do Prezydenta Miasta, mapa zagrożeń w dzielnicy i mapa radosnych, przyjaznych miejsc.

Prowadzenie warsztatów:

Honorata Mierzejewska-Mikosza

Mateusz Mikosza