Moje Ściany


Czy ściany to tylko ograniczenia? W swoich ścianach możemy krzyczeć co chcemy. Tylko czy nasz głos wtedy będzie usłyszany? A co chcieliby usłyszeć uczestnicy naszych warsztatów i od kogo? O to pytaliśmy dzieci i młodzież podczas spotkań z Przemysławem Buksińskim. Co chcielibyśmy wykrzyczeć dzielnicy, w której mieszkamy? Warsztaty były dla dzieci i młodzieży przygotowaniem do dalszej pracy nad finalnym spektaklem „WY.KRZYK!NIC?”