Mateusz Mikosza


Mateusz Mikosza – magister sztuki specjalizacja: aktor – lalkarz. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu oraz Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu. Aktor Olsztyńskiego Teatru Lalek. Prowadził warsztaty teatralne dla polskich dzieci z Białorusi i Ukrainy w Opolskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.