SPOTKANIE DRUGIE


PIEŚNI DO POGRZEBU ● WARSZTATY ŚPIEWU ● spotkanie drugie

Zapraszamy na cykl warsztatów tradycyjnych pieśni łęczyckich
„PIEŚNI DO WESELA I POGRZEBU” w ramach programu IMiT „Szkoła Mistrzów Tradycji”. Od maja do lipca odbędzie się łącznie 5 spotkań warsztatowych z łęczyckimi śpiewaczkami (3X PIEŚNI DO POGRZEBU i 2X PIEŚNI DO WESELA)

● ● ● ● ●
SPOTKANIE DRUGIE – PIEŚNI DO POGRZEBU
mistrz: Zofia Granosik
moderator: Joanna Gancarczyk

19 maja 2018 (sobota)
godz. 11:00 – 17:00
Sokolniki Parcela k. Ozorkowa
wstęp wolny

ZAPISY (obowiązkowe) / INFORMACJE:
azjonka@gmail.com / tel.: 514 740 197

● ● ● ● ●
ZOFIA GRANOSIK (ur. 1938 r.) z miejscowości Jasionka, region Łęczycki – śpiewaczka pochodząca z muzykalnej rodziny, w swoim repertuarze ma głównie pieśni religijne, w tym wiele pieśni pogrzebowych w miejscowych wariantach melodycznych. Wraz ze swoim kuzynem, sąsiadkami i sąsiadami przez wiele lat tworzyła grupę śpiewaków pogrzebowych, prowadziła śpiewane czuwania przy zmarłych. Pieśni pogrzebowe śpiewa ze śpiewnika z 1902 r., który odziedziczyła po starszym miejscowym śpiewaku p. Ostrowskim.

JOANNA GANCARCZYK – śpiewaczka, artysta plastyk, muzykantka, uczennica wiejskich muzykantów i śpiewaczek, nauczycielka śpiewu tradycyjnego. Od kilkunastu lat zbiera i wykonuje muzykę tradycyjną głównie Polski centralnej, ale również Polesia ukraińsko – białoruskiego, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne popularyzujące muzyką tradycyjną, prowadzi warsztaty śpiewu, tańca, warsztaty dla dzieci. Jest współtwórczynią Pograjki Łódzkiej – projektu edukacyjno-artystycznego poświęconego promocji kultury ludowej w postaci spotkań, warsztatów, potańcówek.W 2017 r. prowadziła badania terenowe oraz warsztaty na temat łęczyckiego śpiewu tradycyjnego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na co dzień występuje w: kapeli Kożuch (basy, śpiew) – wykonującej wiejską muzykę taneczną z okolic Łodzi, kapeli Odpoczno (basy, melodyka, śpiew) – łączącej elementy wiejskiej tradycji, współczesności i jazzu, oraz zespole wokalnym „Z lasu”, który śpiewa tradycyjne pieśni z Polesia – z terenu Ukrainy i Białorusi.

● ● ● ● ●
Program „Szkoła Mistrzów Tradycji”
Warsztaty muzyki tradycyjnej odbywają się i są współfinansowane w ramach programu Instytut Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów tradycji”

Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych. Program nawiązuje do, rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, w tym tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem. 

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach i śpiewu”.

Organizatorem i partnerem wydarzenia są:
Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy, Pograjka Łódzka