SPOTKANIE PIĄTE


 

PIEŚNI DO POGRZEBU ● WARSZTATY ŚPIEWU ● spotkanie piąte

Zapraszamy na cykl warsztatów tradycyjnych pieśni łęczyckich
„PIEŚNI DO WESELA I POGRZEBU” w ramach programu IMiT „Szkoła Mistrzów Tradycji”. Od maja do lipca odbędzie się łącznie 5 spotkań warsztatowych z łęczyckimi śpiewaczkami (3X PIEŚNI DO POGRZEBU i 2X PIEŚNI DO WESELA)

● ● ● ● ●
SPOTKANIE PIĄTE – PIEŚNI DO POGRZEBU
mistrzyni: KRYSTYNA PALMOWSKA
moderator: Joanna Gancarczyk

1 lipca 2018 (niedziela)
godz. 12:00 – 18:00
Sokolniki Parcela k. Ozorkowa

ZAPISY (obowiązkowe) / INFORMACJE:
azjonka@gmail.com / tel.: 514 740 197

● ● ● ● ●
KRYSTYNA PALMOWSKA – śpiewaczka ze wsi Czerchów koło Ozorkowa. Od nastoletnich lat uczestniczyła w śpiewanych czuwaniach przy zmarłym, ucząc się od starszych śpiewaków. Zna wiele pieśni pogrzebowych w miejscowych wariantach melodycznych. Znana jest w okolicy jako świetna śpiewaczka o mocnym głosie. W swojej wsi prowadzi do tej pory śpiewacze spotkania majowe pod kapliczką, które odbywają się codziennie przez cały miesiąc maj, co jest rzadkością w tych okolicach.

JOANNA GANCARCZYK – śpiewaczka, artysta plastyk, muzykantka, uczennica wiejskich muzykantów i śpiewaczek, nauczycielka śpiewu tradycyjnego. Od kilkunastu lat zbiera i wykonuje muzykę tradycyjną głównie Polski centralnej, ale również Polesia ukraińsko – białoruskiego, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne popularyzujące muzyką tradycyjną, prowadzi warsztaty śpiewu, tańca, warsztaty dla dzieci. Jest współtwórczynią Pograjki Łódzkiej – projektu edukacyjno-artystycznego poświęconego promocji kultury ludowej w postaci spotkań, warsztatów, potańcówek.W 2017 r. prowadziła badania terenowe oraz warsztaty na temat łęczyckiego śpiewu tradycyjnego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na co dzień występuje w: kapeli Kożuch (basy, śpiew) – wykonującej wiejską muzykę taneczną z okolic Łodzi, kapeli Odpoczno (basy, melodyka, śpiew) – łączącej elementy wiejskiej tradycji, współczesności i jazzu, oraz zespole wokalnym „Z lasu”, który śpiewa tradycyjne pieśni z Polesia – z terenu Ukrainy i Białorusi.

● ● ● ● ●
Program „Szkoła Mistrzów Tradycji”
Warsztaty muzyki tradycyjnej odbywają się i są współfinansowane w ramach programu Instytut Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów tradycji”

Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych. Program nawiązuje do, rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, w tym tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem. 

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach i śpiewu”.

Organizatorem i partnerem wydarzenia są:
Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy, Pograjka Łódzka